Lütfen bekleyiniz...

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

31.07.2020 / İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.07.2020 / Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 / Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.07.2020 / Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 04.07.2020 / 81 İl Valiliğine Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler Genelgesi 01.07.2020 / 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2711) 26.06.2020 / Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu 26.06.2020 / Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26.06.2020 / YKS Tedbirleri Kapsamında 81 İlde Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması 24.06.2020 / Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>