Lütfen bekleyiniz...

Ceza Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Adalet Yolunda Bir “nehir Sınavı” Mücadelesi: Mülkiyet Hakkı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumu Ve Müsadere

MakaleAkif YILDIRIM, Özgür DUMANAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 1
ADALET YOLUNDA BİR “NEHİR SINAVI” MÜCADELESİ: MÜLKİYET HAKKI, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU VE MÜSADERE A "River Exam" in the Route of the Justice: The Right To Property, The Institution of Postponement of Decleration of Convictio...

Suç Konusu Malın Değerinin Azlığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi

MakaleAhmet Hulusi AKKAŞİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 323 SUÇ KONUSU MALIN DEĞERİNİN AZLIĞININ CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ THE EFFECTS OF LOWNESS OF THE VALUE OF THE GOODS OBTAINED THROUGH COMMITTED CRIME ON CRIMINAL RESPONSIBI...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin X - Türkiye Kararı (başvuru No: 24626/09) Hakkında Bir Değerlendirme

MakaleSimay DOĞMUŞDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 20, Sayı 1
Karar İncelemesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin X - Türkiye Kararı … 351 KARAR İNCELEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN X - TÜRKİYE KARARI (Başvuru No: 24626/09) HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ * Öz Günü...

Terörizm Ve Nefret Suçları Arasındaki Tetikleme Etkisi

MakaleUğur ERSOYAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 2
HAKEMLİ ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3770-0353 Makalenin Geldiği T arih: 05.12.2017 Kabul T arihi: 20.05.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. Bu makale 07.11.2017 tarihind...

Suçun Biçimsel Ve Maddi Anlayışı Açısından Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Suç Kavramı

MakaleEmin HÜSEYİNOĞLUAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 1
HAKEMLİ ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4196-2295 Makalenin Geldiği T arih: 29.09.2017 Kabul T arihi: 16.01.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. Bu çalışma, “HÜSEYNOV, Emin, Rusya Fe...

Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü

MakaleAhmet KILINÇDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 23, Sayı 38
Ahmet KILINÇ DÜHFD, Cilt: 23, Sayı: 38, Yıl: 2018, s. 31-84 31 MAKALE (Araştırma Makalesi) ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇUNUN 17’NCİ YÜZYIL İSTANBUL’UNDAKİ GÖRÜNÜMÜ Ahmet KILINÇ * ÖZ Çocuk düşürtme suçu, İslam-Osmanlı Ceza Hukukunda cinayet suçlarının ...

Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi Ve Kabahatler Kanunu

MakaleSelçuk GİŞİİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 8, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:8 Sayı:1 Yıl 2017 129 KABAHATLERİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMA EĞİLİMİ VE KABAHATLER KANUNU TENDENCY TO DECRIMINALIZATION OF MISDEMEANOR OFFENSES AND MISDEMEANOR ACT Selçuk GİŞ...

Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (tck M. 121)

MakaleYENERER ÇAKMUT, ÖzlemMarmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları DergisiYıl 2017, Cilt 23, Sayı 1
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m.121) ----------° < 2 Z > °---------- Prof. Dr. Özlem Yenerer Ç A K M U T * ÖZET Kişilerin kamu makamlarına seslerini duyurabilmeleri için tanın­ mış dilekçe hakkının kullanılmasının engellen...

Roma’da Devlete Karşı İşlenen Bazı Suçlar Ve Cezaları

MakaleKadir GÜRTENAnkara Barosu DergisiYıl 2017, Cilt 75, Sayı 3
HAKEMLİ Makalenin Geldiği T arih: 02.08.2017 Kabul T arihi: 11.08.2017 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi....

Cesare Beccaria’nın Suç Ve Ceza Felsefesi

MakaleBeyza ESKİCİ KATIRCIGİLErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 12, Sayı 1
Hakemsiz Makale CESARE BECCARİA’NIN SUÇ VE CEZA FELSEFESİ * Arş. Gör. Beyza ESKİCİ KATIRCIGİL ** ÖZET Çalışmamızın konusunu Aydınlanma Çağının önemli isimlerinden olan Cesare Beccaria Bonesana’nın (1738-1794) suç ve ceza felsefesi ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 75 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor